Begrensninger for opplasting av filer

» Maks antall vedlegg: 6
» Maks filstørrelse per vedlegg: 60 MB
» Du kan laste opp filer med etternavn:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf

Lukk vindu