VIKTIG!

Husk å legge ved festekontrakten som vedlegg til hver sak. Ta kontakt hvis du sliter med dette via e-post: medlemsservice@tomtefeste.org